Kilimanjaro

The world’s tallest free standing mountain, and the highest peak in Africa.

boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Rebman Glacier, Kilimanjaro, Boma Africa
glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Porters on the trail, Kilimanjaro, Boma Africa
glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Sunset on Kilimanjaro. Photo by Andrew Knapp. Boma Africa
glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Everlasting flower; Kilimanjaro. Photo by Andrew Knapp. Boma Africa
glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Kilimanjaro Team! Photo by Andrew Knapp. Boma Africa
sunrise glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Sunrise on Kilimanjaro. Photo by Andrew Knapp. Boma Africa
glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Gilleman’s Point, Kilimanjaro. Boma Africa
glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Rocky Trail, Kilimanjaro. Photo by Andrew Knapp. Boma Africa
glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
The descent, Kilimanjaro. Boma Africa
glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Kilimanjaro Boulders. Photo by Andrew Knapp. Boma Africa
glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Camp, Kilimanjaro. Photo by Innocent Mafuru. Boma Africa
glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Above the clouds, Kilimanjaro. Photo by Andrew Knapp. Boma Africa
Uhuru glacier boma africa safari tanzania kilimanjaro wildlife mountain
Uhuru Peak, Kilimanjaro. Photo by Andrew Knapp. Boma Africa

Tanzania’s Non- Profit Tour Co.!